Hirdetések 2017.04.15-16.

Hirdetések

Április 15-16. Nagyszombat – Húsvétvasárnap

Sóskút

 • Minden Kedves Testvérünknek és községünk minden lakójának áldott Húsvéti ünnepeket kívánok.
 • Köszönjük mindenkinek, aki a Húsvéti ünneplésünk lelkületéhez bármilyen formában hozzájárult. (adományok, takarítás – énekesek – ministránsok, sekrestyések – lelkipásztori kisegítők, díszítők, szentsír őrzői, fúvószenekar)
 • Húsvétvasárnap: 8:00 szentmise ételszenteléssel.
 • Húsvéthétfő: 08:00 –kor lesz szentmise.
 • Szeretettel hívom a Képviselőtestületi tagokat április 19-én szerdán este 7:00 órára a zárszámadás-költségvetés ügyében tartandó gyűlésre a plébániára.
 • Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.

Miseszándékok:

április 17. húsvéthétfő 08:00: Csernyák György és + felesége,                                                                                                     Kovács Teréz halálának 3. évfordulója

április 21. péntek 18:00: Pocsai család elhunyt tagjaiért

április 23. vasárnap 08:00: Élő György

 

Hirdetések

Április 15-16. Nagyszombat – Húsvétvasárnap

Tárnok

 • Minden Kedves Testvérünknek és községünk minden lakójának áldott Húsvéti ünnepeket kívánok.
 • Köszönjük mindenkinek, aki a Húsvéti ünneplésünk lelkületéhez bármilyen formában hozzájárult. (adományok, takarítás – sekrestyések – énekesek – lelkipásztori kisegítők, ministránsok, díszítők, szentsír őrzői, stb..)
 • Húsvétvasárnap: 11:00 szentmise ételszenteléssel.
 • Húsvéthétfő: 11:00 –kor lesz szentmise.
 • Szeretettel hívom a Képviselőtestületi tagokat április 20-án csütörtökön este 17:30 órára a zárszámadás-költségvetés ügyében tartandó gyűlésre a plébániára.
 • Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.

Miseszándékok: április 23. vasárnap 11:00 + Megyeri és Dala család tagjaiért

 

Hirdetések

Április 15-16. Nagyszombat – Húsvétvasárnap 

Tárnokliget 

 • Plébános atya minden Kedves Testvérünknek és községünk minden lakójának áldott Húsvéti ünnepeket kíván.
 • Köszönjük mindenkinek, aki a Húsvéti ünneplésünk lelkületéhez bármilyen formában hozzájárult. (takarítás – szentsír diszítés, szentsír őrzés, ministránsok, stb..)
 • Húsvéthétfő: 09:30 –kor lesz szentmise. ételszentelés lehetséges
 • Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.

Miseszándékok:

 

Hirdetések

Április 15-16. Nagyszombat – Húsvétvasárnap

Pusztazámor

 • Minden Kedves Testvérünknek és községünk minden lakójának áldott Húsvéti ünnepeket kívánok.
 • Köszönjük mindenkinek, aki a Húsvéti ünneplésünk lelkületéhez bármilyen formában hozzájárult. (takarítás – szentsír őrzés, ministránsok, stb..)
 • Holnap, húsvéthétfőn Pusztazámoron nem lesz szentmise.
 • Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.

Miseszándékok: április 19. Szerda 17:00: Franciska lelki üdvéért

 

Hirdetések 2017.04.09.

Hirdetések

Április 9. Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap

Sóskút

 • A múlt vasárnapi Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 43170. Ft, az összeget átutaltuk az E.H. számára.
 • Köszönjük mindenki segítségét, aki a szombati templomtakarításban részt vett!

Ma (virágvasárnap) délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor.

 • A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak:

Nagycsütörtök: 10:00-kor a Székesegyházban krizmaszentelési mise, amelynek keretében az atyák megújítják papi fogadalmukat. Sóskúton 18:00 szentmise az Utolsó vacsora emlékére.

Nagypéntek szigorú böjti nap, aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdte meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.  15:00-kor keresztutat végzünk a templomban.  18:00-i kezdettel nagypénteki szertartás lesz templomunkban.

Nagyszombat: A Szentsír őrzésére van lehetőség 8:00-18:00-ig. Kérjük a listán az időpontokra 18:00-tól visszafelé iratkozzanak fel.  19:00-kor vigíliai szertartás tűzszenteléssel, keresztkút megáldásával, szentmise feltámadási körmenettel. (Hozzunk gyertyákat!) – Ételszentelés

Húsvétvasárnap: 8:00 szentmise ételszenteléssel.

Húsvéthétfő: 08:00 –kor lesz szentmise.

Miseszándékok:    április 13. Nagycsütörtök 18:00 + Melis Borbáláért

Április 16. Húsvétvasárnap 08:00: Élő Karádi családért

 

Hirdetések

Április 9. Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap

Tárnok

 • A múlt heti, Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 40920 Ft, az összeget átutaltuk az Egyházmegyei Hivatalhoz.
 • Ma (virágvasárnap) délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor.
 • Aki szeretne kerepelni és Júdást énekelni, jelentkezzen Zsikla Szilviánál.
 • A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak:

Nagycsütörtök: 10:00-kor a Székesegyházban krizmaszentelési mise, amelynek keretében az atyák megújítják papi fogadalmukat. Tárnok faluban 16:30 Igeliturgia, (szentmise 16:30-kor Tárnokligeten lesz).

Nagypéntek szigorú böjti nap, aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdte meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.  Templomunkban 16:00 keresztút, 16:30: nagypénteki szertartás

Nagyszombat: A Szentsír őrzésére van lehetőség 16:00-ig. Kérem, a listára az időpontokra visszafelé iratkozzanak fel.  16:30 vigíliai szertartás tűzszenteléssel, keresztkút megáldásával, szentmise feltámadási körmenettel. (Hozzunk gyertyákat!) – Ételszentelés

Húsvétvasárnap: 11:00 szentmise ételszenteléssel.

Húsvéthétfő: 11:00 –kor lesz szentmise

Miseszándékok: április 16. Húsvétvasárnap 11:00 + Petró Mihály és + Petró Raffael lelki üdvéért 

 

Hirdetések

Április 9. Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap

Tárnokliget

 • A múlt heti, Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 27120 Ft, az összeget átutaltuk az Egyházmegyei Hivatalhoz.
 • Holnap (virágvasárnap) délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor.
 • Jövő héten kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak:

Nagycsütörtök: 10:00-kor a Székesegyházban krizmaszentelési mise, amelynek keretében az atyák megújítják papi fogadalmukat. 16:30 Tárnokligeten szentmise az Utolsó vacsora emlékére.

Nagypéntek szigorú böjti nap, aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdte meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.  Templomunkban 15:00 keresztút, (a falusi templomban 16:30-kor nagypénteki szertartás)

Nagyszombat: Tárnokligeten a Szentsír őrzésére van lehetőség 16:00-ig. Kérem, a listán az időpontokra visszafelé iratkozzanak fel. A falusi templomban 16:30 vigíliai szertartás tűzszenteléssel, keresztkút megáldásával, szentmise feltámadási körmenettel. (Hozzunk gyertyákat!) – Ételszenteléssel

Húsvétvasárnap: Tárnokligeten 09:30-kor igeliturgia, Tárnok faluban 11:00-kor szentmise ételszenteléssel.

Húsvéthétfőn: 09:30 –kor lesz szentmise Tárnokligeten ételszenteléssel.

Miseszándékok:  Április 11. nagykedd 17:00 +Franciska

 

Hirdetések

Április 9. Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap

Pusztazámor

 • A múlt heti, Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 13985 ft, az összeget átutaltuk az Egyházmegyei Hivatalhoz.
 • Ma délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor.
 • A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak:

Nagycsütörtök: 10:00-kor a Székesegyházban krizmaszentelési mise, amelynek keretében az atyák megújítják papi fogadalmukat. Pusztazámoron 17:00: Igeliturgia, (Sóskúton 18:00 szentmise az Utolsó vacsora emlékére.)

Nagypéntek szigorú böjti nap, aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdete meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni. Pusztazámoron 15:00 keresztút. (Sóskúton 18:00: nagypénteki szertartás)

Nagyszombat: A Szentsír őrzésére van lehetőség 8:00-18:00-ig. Kérjük a listán az időpontokra 18:00-tól visszafelé iratkozzanak fel.  19:00-kor Sóskúton vigíliai szertartás tűzszenteléssel, keresztkút megáldásával, szentmise feltámadási körmenettel. (Hozzunk gyertyákat!) – ételszenteléssel

Húsvétvasárnap: Pusztazámoron 09:30 lesz szentmise a REMETESÉGBEN. Húsvéthétfőn Sóskúton van szentmise 08:00-kor.

Bátorítom a Testvéreket, hogy jöjjenek át minél többen a közös ünneplésre Nagypénteken és Nagyszombaton a Sóskúti templomba!

Miseszándékok: április 12. szerda 17:00 +Franciska lelki üdvéért

Április 16. Húsvétvasárnap 09:30 + Tóth József lelki üdvéért