Virágvasárnap

Sóskút

 • A múlt vasárnapi Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 39050. Ft, az összeget átutaltuk az E.H. számára.
 • Köszönjük mindenki segítségét, aki a szombati templomtakarításban részt vett!

Ma (virágvasárnap) délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor.

 • A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak:

– Nagycsütörtök: 10:00-kor a Székesegyházban krizmaszentelési mise, amelynek keretében az atyák megújítják papi fogadalmukat. Sóskúton 18:00 szentmise az Utolsó vacsora emlékére.

– Nagypéntek szigorú böjti nap, aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdte meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.  15:00-kor keresztutat végzünk a templomban.  18:00-i kezdettel nagypénteki szertartás lesz templomunkban.

Nagyszombat: A Szentsír őrzésére van lehetőség 8:00-18:00-ig. Kérjük a listán az időpontokra 18:00-tól visszafelé iratkozzanak fel.  19:00-kor vigíliai szertartás tűzszenteléssel, keresztkút megáldásával, szentmise feltámadási körmenettel. (Hozzunk gyertyákat!) – Ételszentelés

Húsvétvasárnap: 8:00 szentmise ételszenteléssel.

Húsvéthétfő: 08:00 –kor lesz szentmise.

Miseszándékok:  március 27. Húsvétvasárnap 08:00: + Kovács Ferenc és + Marcinkovics nagyszülőkért

Tárnok

 • A múlt heti, Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 30420 Ft, az összeget átutaltuk az Egyházmegyei Hivatalhoz.
 • Ma (virágvasárnap) délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor.
 • Aki szeretne kerepelni és Júdást énekelni, nagycsütörtökön az igeliturgia után jelentkezzen Zsikla Szilviánál itt a falusi templomban.
 • A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak:

Nagycsütörtök: 10:00-kor a Székesegyházban krizmaszentelési mise, amelynek keretében az atyák megújítják papi fogadalmukat. Tárnok faluban 16:30 Igeliturgia, (szentmise 16:30-kor Tárnokligeten lesz).

Nagypéntek szigorú böjti nap, aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdte meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.  Templomunkban 16:00 keresztút, 16:30: nagypénteki szertartás

Nagyszombat: A Szentsír őrzésére van lehetőség 16:00-ig. Kérem, a listára az időpontokra visszafelé iratkozzanak fel.  16:30 vigíliai szertartás tűzszenteléssel, keresztkút megáldásával, szentmise feltámadási körmenettel. (Hozzunk gyertyákat!) – Ételszentelés

Húsvétvasárnap: 11:00 szentmise ételszenteléssel.

Húsvéthétfő: 11:00 –kor lesz szentmise

Miseszándékok: március 24. Nagycsütörtök 16:30 +Szülőkért

március 27. Húsvétvasárnap 11:00 +Lugosi Károly halálának 28. évfordulójára

 Tárnokliget

 • A múlt heti, Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 24385 Ft, az összeget átutaltuk az Egyházmegyei Hivatalhoz.
 • Holnap (virágvasárnap) délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor.
 • Jövő héten kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak:

Nagycsütörtök: 10:00-kor a Székesegyházban krizmaszentelési mise, amelynek keretében az atyák megújítják papi fogadalmukat. 16:30 Tárnokligeten szentmise az Utolsó vacsora emlékére.

Nagypéntek szigorú böjti nap, aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdte meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.  Templomunkban 15:00 keresztút, (a falusi templomban 16:30-kor nagypénteki szertartás)

Nagyszombat: Tárnokligeten a Szentsír őrzésére van lehetőség 16:00-ig. Kérem, a listán az időpontokra visszafelé iratkozzanak fel. A falusi templomban 16:30 vigíliai szertartás tűzszenteléssel, keresztkút megáldásával, szentmise feltámadási körmenettel. (Hozzunk gyertyákat!) – Ételszenteléssel

Húsvétvasárnap: Tárnokligeten 09:30-kor igeliturgia, Tárnok faluban 11:00-kor szentmise ételszenteléssel.

Húsvéthétfőn: 09:30 –kor lesz szentmise Tárnokligeten ételszenteléssel.

Miseszándékok:  március 22. kedd 17:00 + Pillár Rudolfné szül. Pálos Etelka

Pusztazámor

 • A múlt heti, Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 10115 ft, az összeget átutaltuk az Egyházmegyei Hivatalhoz.
 • Ma délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor.
 • A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak:

Nagycsütörtök: 10:00-kor a Székesegyházban krizmaszentelési mise, amelynek keretében az atyák megújítják papi fogadalmukat. Pusztazámoron 17:00: Igeliturgia, (Sóskúton 18:00 szentmise az Utolsó vacsora emlékére.)

Nagypéntek szigorú böjti nap, aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdete meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni. Pusztazámoron 15:00 keresztút. (Sóskúton 18:00: nagypénteki szertartás)

Nagyszombat: A Szentsír őrzésére van lehetőség 8:00-18:00-ig. Kérjük a listán az időpontokra 18:00-tól visszafelé iratkozzanak fel.  19:00-kor Sóskúton vigíliai szertartás tűzszenteléssel, keresztkút megáldásával, szentmise feltámadási körmenettel. (Hozzunk gyertyákat!) – ételszenteléssel

Húsvétvasárnap: Pusztazámoron 09:30 szentmise a lenti templomban. Húsvéthétfőn Sóskúton van szentmise 08:00-kor.

Bátorítom a Testvéreket, hogy jöjjenek át minél többen a közös ünneplésre Nagypénteken és Nagyszombaton a Sóskúti templomba!

Miseszándékok: március 27. Húsvétvasárnap 09:30 Clementino

Nagyböjt 5. vasárnapja

Sóskút

 • Ma a Szentföld javára gyűjtünk.
 • A Konklávé 2013 március 13-án választotta meg Szentatyánkat, Ferenc pápát. Imádkozzunk érte!
 • Március 15-én kedden 09:00-kor lesz kivételesen szentmise Tárnokligeten.
 • Március 17-én csütörtökön és 19-én szombaton 19:00-kor passiópróba lesz a tárnoki idősek otthonában.
 • Nagyböjt péntekein este a szentmise előtt 17:30-kor keresztutat tartunk.
 • Jövő vasárnap szentmise után kérjük a képviselőtestület tagjait, rövid megbeszélésre a sekrestyébe.
 • Jövő vasárnap, március 20-án virágvasárnap lesz, Urunk szenvedésének vasárnapja. A szentmisén barkaszentelés, Passió éneklés lesz. Délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor. Jelentkezőket várunk a keresztút állomásainak felolvasására most mise után a sekrestyében.
 • Jövő vasárnap Szent József, a Szent Család őrzője ünnepéhez kapcsolódóan az Egyház megáldja az édesapákat.
 • Nagyszombaton a Szentsír őrzésére van lehetőség 8:00-18:00-ig. Kérjük a kórus alatti listán az időpontokra 18:00-tól visszafelé iratkozzanak fel.

Tárnok

 • Ma a Szentföld javára gyűjtünk.
 • A Konklávé 2013 március 13-án választotta meg Szentatyánkat, Ferenc pápát. Imádkozzunk érte!
 • Március 15-én kedden 09:00-kor lesz kivételesen szentmise Tárnokligeten.
 • Március 17-én csütörtökön és 19-én szombaton 19:00-kor passiópróba lesz a tárnoki idősek otthonában.
 • Nagyböjt péntekein 17:00-kor keresztutat végzünk.
 • Jövő vasárnap, március 20-án virágvasárnap lesz, Urunk szenvedésének vasárnapja. A szentmisén barkaszentelés, Passió éneklés lesz. Délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor. Jelentkezőket várunk a keresztút állomásainak felolvasására most mise után a sekrestyében.
 • Jövő vasárnap Szent József, a Szent Család őrzője ünnepéhez kapcsolódóan az Egyház megáldja az édesapákat.
 • Nagyszombaton a Szentsír őrzésére van lehetőség 8:00-16:00-ig. Kérjük a kórus alatti listán az időpontokra 16:00-tól visszafelé iratkozzanak fel.

Tárnokliget

 • A hétvégén a Szentföld javára gyűjtünk.
 • A Konklávé 2013 március 13-án választotta meg Szentatyánkat, Ferenc pápát. Imádkozzunk érte!
 • Március 15-én kedden 09:00-kor lesz kivételesen szentmise Tárnokligeten.
 • Március 17-én csütörtökön és 19-én szombaton 19:00-kor passiópróba lesz a tárnoki idősek otthonában.
 • Nagyböjt péntekein 17:00-kor keresztutat végzünk.
 • Jövő hétvégén, március 20-án virágvasárnap lesz, Urunk szenvedésének vasárnapja. A szentmisén barkaszentelés, Passió éneklés lesz. Délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor. Jelentkezőket várunk a keresztút állomásainak felolvasására most mise után a sekrestyében.
 • Jövő hétvégén Szent József, a Szent Család őrzője ünnepéhez kapcsolódóan az Egyház megáldja az édesapákat.
 • Nagyszombaton a Szentsír őrzésére van lehetőség 8:00-16:00-ig. Kérjük a listán az időpontokra 18:00-tól visszafelé iratkozzanak fel.
 • Március 19-én, szombaton reggel 8.00 órakor ünnepek előtti nagytakarításra várjuk a testvéreket. Kérjük, hogy lehetőség szerint takarítóeszközöket és takarítószereket hozzanak magukkal!

Pusztazámor

 • Ma a Szentföld javára gyűjtünk.
 • A Konklávé 2013 március 13-án választotta meg Szentatyánkat, Ferenc pápát. Imádkozzunk érte!
 • Március 15-én kedden 09:00-kor lesz kivételesen szentmise Tárnokligeten.
 • Március 17-én csütörtökön és 19-én szombaton 19:00-kor passiópróba lesz a tárnoki idősek otthonában.
 • Nagyböjt péntekein 17:00-kor keresztutat végzünk.
 • Jövő vasárnap, március 20-án virágvasárnap lesz, Urunk szenvedésének vasárnapja. A szentmisén barkaszentelés, Passió éneklés lesz. Délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor. Jelentkezőket várunk a keresztút állomásainak felolvasására most mise után a sekrestyében.
 • Jövő vasárnap Szent József, a Szent Család őrzője ünnepéhez kapcsolódóan az Egyház megáldja az édesapákat.
 • Nagyszombaton a Szentsír őrzésére van lehetőség 8:00-16:00-ig. Kérjük a listán az időpontokra 17:00-tól visszafelé iratkozzanak fel.

Nagyböjt 4.

Sóskút

 • A múlt vasárnapi katolikus iskolák javára történt gyűjtés eredménye 44020. Ft, az összeget átutaltuk az E.H. számára.
 • Jövő vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a korábbi évekhez hasonlóan idén is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez nagyböjt idején, hogy a nehézségekkel küzdők mindennapi megélhetését segítse. A gyűjtésre a március 06-13. közötti héten, (mától jövő vasárnapig) kerül sor a katolikus templomokban.
 • Március 9-én szerdán jegyesoktatás lesz a sóskúti plébánián 19:00-tól.
 • Nagyböjt péntekjein este a szentmise előtt 17:30-kor keresztutat tartunk.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk március 11-én és 12-én pénteken és szombaton Sóskúton 18:00-kor. Mise alatt és után gyónási lehetőség. A szentbeszédeket Kiss József szabadszállási plébános tartja.

Miseszándékok: március 09. szerda 18:00 élő Sándor megtéréséért

március 11. péntek 18:00 élő Sándor megtéréséért

március 13. vasárnap 08:00 állatok védelméért

Tárnok

 • Ma mise után képviselőtestületi gyűlés lesz a plébánián.
 • A múlt vasárnapi katolikus iskolák javára történt gyűjtés eredménye 73150. Ft, az összeget átutaltuk az E.H. számára.
 • Jövő vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a korábbi évekhez hasonlóan idén is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez nagyböjt idején, hogy a nehézségekkel küzdők mindennapi megélhetését segítse. A gyűjtésre a március 06-13. közötti héten, (mától jövő vasárnapig) kerül sor a katolikus templomokban.
 • Március 9-én szerdán jegyesoktatás lesz a sóskúti plébánián 19:00-tól.
 • Nagyböjt péntekjein 17:00-kor keresztutat tartunk.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk március 11-én pénteken 16:30-kor a Tárnok falusi, és 12-én szombaton 16:30-kor a Tárnokligeti templomban. (Sóskúton 18:00-kor.) Mise előtt gyónási lehetőség. A szentbeszédeket Kiss József szabadszállási plébános tartja.

 

Miseszándékok:   március 10. csütörtök 17:00 élő Sándor megtéréséért

március 13. vasárnap 11:00 Clementino

Tárnokliget

 • A múlt heti katolikus iskolák javára történt gyűjtés eredménye 27005. Ft, az összeget átutaltuk az E.H. számára.
 • Jövő hétvégén a Szentföld javára gyűjtünk.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a korábbi évekhez hasonlóan idén is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez nagyböjt idején, hogy a nehézségekkel küzdők mindennapi megélhetését segítse. A gyűjtésre a március 06-13. közötti héten, (mától jövő vasárnapig) kerül sor a katolikus templomokban.
 • Március 9-én szerdán jegyesoktatás lesz a sóskúti plébánián 19:00-tól.
 • Nagyböjt péntekjein 17:00-kor keresztutat tartunk.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk március 11-én pénteken 16:30-kor a Tárnok falusi, és 12-én szombaton 16:30-kor a Tárnokligeti templomban. (Sóskúton 18:00-kor.) Mise előtt gyónási lehetőség. A szentbeszédeket Kiss József szabadszállási plébános tartja.

 

Miseszándékok: március 08. kedd 17:00 élő Sándor megtéréséért

március 12. szombat 17:00 élő Sándor megtéréséért

Pusztazámor

 • A múlt vasárnapi katolikus iskolák javára történt gyűjtés eredménye 18570. Ft, az összeget átutaltuk az E.H. számára.
 • Jövő vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a korábbi évekhez hasonlóan idén is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez nagyböjt idején, hogy a nehézségekkel küzdők mindennapi megélhetését segítse. A gyűjtésre a március 06-13. közötti héten, (mától jövő vasárnapig) kerül sor a katolikus templomokban.
 • Nagyböjt péntekjein 17:00-kor keresztutat tartunk.
 • Március 9-én szerdán jegyesoktatás lesz a sóskúti plébánián 19:00-tól.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk március 11-én és 12-én pénteken és szombaton Sóskúton 18:00-kor. Mise alatt és után gyónási lehetőség. A szentbeszédeket Kiss József szabadszállási plébános tartja.

Miseszándékok:    március 09. szerda 17:00 + Konrád Mártonné szül. Borbála temetési mise

március 13. vasárnap 09:30 élő Sándor megtéréséért, és +Brevák Ágnes lelki üdvéért

Nagyböjt 2.

Hirdetések

2016. Február 21. Nagyböjt 2. vasárnapja

Sóskút

 • Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.
 • Nagyböjt péntekein este a szentmise előtt 17:30-kor keresztutat tartunk.
 • Február 24-én szerdán kezdődik a jegyesoktatás a Sóskúti plébánián 19:00-kor.
 • Március 5-én szombaton Székesfehérváron a hitoktatók és lelkipásztori kisegítők részére lelki nap lesz. A programok 10:00-kor püspöki szentmisével kezdődnek a Bazilikában.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk március 11-én és 12-én pénteken és szombaton Sóskúton 18:00-kor. Mise alatt és után gyónási lehetőség.
 • Idén is rendelkezhetünk adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. Felhívjuk azonban a Kedves Testvérek figyelmét, hogy a jövedelemadó 1 %-ának felajánlása nem helyettesíti az egyházközségi hozzájárulás rendezését.
 • Az enyhe időjárás miatt sok helyen már rügyezik a barka. Kérjük, hogy aki teheti, barkával járuljon hozzá a virágvasárnapi barkaszenteléshez. A barkák letehetők a sekrestyeajtóhoz.

Miseszándékok: február 26 péntek 18:00 Egy édesapa gyógyulásáért

február 28. vasárnap 08:00 Clementino

Hirdetések

2016. Február 21. Nagyböjt 2. vasárnapja

Tárnok

 • Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.
 • Nagyböjt péntekein 17:00-kor keresztutat tartunk.
 • Február 24-én szerdán kezdődik a jegyesoktatás a Sóskúti plébánián 19:00-kor.
 • Március 5-én szombaton Székesfehérváron a hitoktatók és lelkipásztori kisegítők részére lelki nap lesz. A programok 10:00-kor püspöki szentmisével kezdődnek a Bazilikában.
 • Idén is rendelkezhetünk adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. Felhívjuk azonban a Kedves Testvérek figyelmét, hogy a jövedelemadó 1 %-ának felajánlása nem helyettesíti az egyházközségi hozzájárulás rendezését.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk március 11-én pénteken 16:30-kor a Tárnok falusi, és 12-én szombaton 16:30-kor a Tárnokligeti templomban. (Sóskúton 18:00-kor.) Mise előtt gyónási lehetőség.
 • Az enyhe időjárás miatt sok helyen már rügyezik a barka. Kérjük, hogy aki teheti, barkával járuljon hozzá a virágvasárnapi barkaszenteléshez. A barkák hétköznap 08:00-16:00-ig elhelyezhetők a sekrestye előtt.

Miseszándékok február 25 csütörtök 17:00 Egy édesapa gyógyulásáért

február 28. vasárnap 11:00 + Kovács Sándorné Margit és + Bauer Béla

Hirdetések

2016. Február 21. Nagyböjt 2. vasárnapja

Tárnokliget

 • Jövő hétvégén a katolikus iskolák javára gyűjtünk.
 • Nagyböjt péntekein 17:00-kor keresztutat tartunk.
 • Február 24-én szerdán kezdődik a jegyesoktatás a Sóskúti plébánián 19:00-kor.
 • Március 5-én szombaton Székesfehérváron a hitoktatók és lelkipásztori kisegítők részére lelki nap lesz. A programok 10:00-kor püspöki szentmisével kezdődnek a Bazilikában.
 • Idén is rendelkezhetünk adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. Felhívjuk azonban a Kedves Testvérek figyelmét, hogy a jövedelemadó 1 %-ának felajánlása nem helyettesíti az egyházközségi hozzájárulás rendezését.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk március 11-én pénteken 16:30-kor a Tárnok falusi, és 12-én szombaton 16:30-kor a Tárnokligeti templomban. (Sóskúton 18:00-kor.) Mise előtt gyónási lehetőség.
 • Az enyhe időjárás miatt sok helyen már rügyezik a barka. Kérjük, hogy aki teheti, barkával járuljon hozzá a virágvasárnapi barkaszenteléshez. A barkák letehetők a sekrestyeajtóhoz.

Miseszándékok: február 23 kedd 17:00 Egy édesapa gyógyulásáért

február 27 szombat 17:00 Egy édesapa gyógyulásáért

Hirdetések

2016. Február 21. Nagyböjt 2. vasárnapja

Pusztazámor

 • Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.
 • Nagyböjt péntekein 17:00-kor keresztutat tartunk.
 • Február 24-én szerdán kezdődik a jegyesoktatás a Sóskúti plébánián 19:00-kor.
 • Március 5-én szombaton Székesfehérváron a hitoktatók és lelkipásztori kisegítők részére lelki nap lesz. A programok 10:00-kor püspöki szentmisével kezdődnek a Bazilikában.
 • Idén is rendelkezhetünk adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. Felhívjuk azonban a Kedves Testvérek figyelmét, hogy a jövedelemadó 1 %-ának felajánlása nem helyettesíti az egyházközségi hozzájárulás rendezését.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk március 11-én pénteken 16:30-kor a Tárnok falusi, és 12-én szombaton 16:30-kor a Tárnokligeti templomban. Sóskúton mindkét nap 18:00-kor lesz a lelkigyakorlatos szentmise. Mise előtt gyónási lehetőség.

Miseszándékok: február 24 szerda 17:00 Egy édesapa gyógyulásáért

február 28. vasárnap 09:30 Egy édesapa gyógyulásáért