Anyagi támogatás

A mi templomainkat is, mint minden plébániatemplomot, a hívő közösségek tartják fenn. Az imádkozni vágyó emberek találnak templomainkban alkalmas és csendes helyet az egyéni elmélyülésre vagy közösségi együtt imádkozásra, hiszen ez a „ház” elsősorban az imádság háza. És a mienk. Tehát a fenntartás gondja is a mienk. Magunknak építjük, és magunknak tartjuk fenn.

Önkéntes egyházi hozzájárulás

Egyházközségeinket és templomainkat a templomok területéhez tartozó hívek közössége tartja fenn adományaival. A püspöki útmutatás értelmében az évi egyházi hozzájárulás mértéke a család (beleértve minden jövedelemhez vagy nyugdíjhoz jutó családtagot) összes évi jövedelmének 0,5%-a

Tárnokon és Tárnokligeten az egyháztanács döntése értelmében az egyházközségi hozzájárulás ajánlott mértéke 2020-tól 8 000 Ft kereső személyenként évente, Sóskúton és Pusztazámoron 6 000 Ft, amelyet a plébániákon vagy a templomokban kihelyezett csekkek útján vagy átutalással lehet befizetni. (Az egyházi hozzájárulást részletekben is ki lehet egyenlíteni.)

Sóskút: 11103303-19836117-36000001
Tárnok: 11103303-19836227-36000001
Tárnokliget: 11103303-19836234-36000001
Pusztazámor: 11103303-19184001-36000001

Isten fizesse meg!