Ki gyakorolja vallását?

Az a személy gyakorolja vallását, aki rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken, él a szentségekkel, a közösségen kívül a családjában, vagy magánúton is naponta imádkozik, részt vesz az egyházközség pénzkiadásainak fedezésében, részt vesz az egyházközségi munkákban, a krisztusi elveknek megfelelően igyekszik élni, hite, gondolkodása megfelel az egyház tanításának, hitoktatásban részesül és gyermekei számára is ezt kéri.

A liturgia

A liturgia közösségi életünk csúcsa és forrása, Istennek az egész Egyházzal egységben végzett közös és nyilvános dicsérete. Ezen belül különösen jelent ős a szentmise, amelynek ünneplését maga Jézus hagyta meg követőinek. A liturgia közös imádság: Isten tisztelete és Jézus Krisztus, a Megváltó megvallása és segítségül hívása. Ez az imádság minden emberért szól: az Egyház vezetőiért, tagjaiért, a különvált keresztény testvéreinkért, azon vallások követőiért, akik nem hisznek Krisztusban, vagy azokért, akiknek nem adatott meg a hit Istenben; a világ vezetőiért és áldozataikért, minden szenvedő vagy szegény testvérünkért; minden jóakaratú emberért, ellenségeinkért, a bűnben élők megtéréséért. Valamennyiünk örök boldogságáért. Templomainkban szentmisét lehet kérni saját szándékunkra is (élőkért, holtakért, betegekért, céljaink eléréséért vagy évfordulók alkalmával) a fogadóórákon vagy a sekrestyében. A szentmisénél jelentősebb és hatékonyabb imádság nincs.