Keresztelés

A házastársak számára legnagyobb ajándék a gyermek, akit mi minden élet forrásának, Istennek köszönünk meg. Hitünk tanításából tudjuk, hogy Isten a keresztségben gyermekévé fogad bennünket, a mennyország örökösévé és a Szentlélek templomává tesz minket. A keresztség szentsége ún. beavató szentség, ami azt jelenti, hogy beiktatja a keresztség felvevőjét a természetfeletti életbe, és Krisztus Egyházának tagjává teszi. A többi szentség felvételének alapja is, mert nélküle más szentség nem vehető fel. A kisgyermekek a szülő kérésére és hitére lesznek megkeresztelve azzal a feltétellel, hogy vállalja gyermeke katolikus módon való nevelését. A felnőtteknél a saját hit és megtérés a keresztség indítéka. Felnőtt keresztelésre van lehetőség katekumenátus keretében. Jelentkezni a plébánián lehet.Gyermekkeresztelés

Ha a mi egyházközségeink területén laknak a szülők, irodai szolgálat idején jelentkezzenek a plébánián! (Legalább egyik szülő jelenléte szükséges, nagyszülők, egyéb rokonok bejelentését csak információnak tekintjük.) Ha nem a mi területünkön laknak a szülők, a területileg illetékes plébániáról hozzanak magukkal keresztelési engedélyt.

Keresztszülő lehet minden megkeresztelt katolikus, aki elmúlt 18 éves. Ha a keresztszülő nem sóskúti, tárnoki, vagy pusztazámori, a lakóhelye szerinti plébániáról hozzon engedélyt a keresztszülőséghez.

Amennyiben a szülők a mi területünkön laknak, és máshol szeretnék kereszteltetni gyermeküket, úgy keresztelési engedélyt adunk.

Mindenki részesülhet a keresztségben, akinek a szülei vagy ő maga vállalják a katolikus nevelést és életet.

Amennyiben a szülők nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ilyen alkalommal kérni szoktuk, hogy legalább az ideit rendezzék. Ugyanígy a keresztszülőket is.

A keresztelőnek hivatalosan anyagi vonzata nincsen. De adományokat köszönettel elfogadunk a templom javára.