Plébániáinkon 3 évenként van lehetőség a bérmálkozásra, amikor összejön egy bizonyos számú felkészült jelentkező a hatodikos, hetedikes, nyolcadikos általános iskolások közül. De idősebbek is jelentkezhetnek. Itt is szükséges a folytonos hittanulás és vallásgyakorlás.

Ki lehet keresztszülő, bérmaszülő?

Keresztszülő csak az lehet, aki maga is meg van keresztelve katolikus módon, és vállalja keresztgyermeke katolikus nevelésének támogatását, és maga is vallásának elvárásai szerint él. Protestáns keresztény keresztelési tanú lehet.

Bérmaszülőnek magának is megbérmáltnak kell lennie, és ha házasságban él, az katolikus templomban megkötött házasság legyen, vallásos katolikus életet éljen, gyermekeit pedig hitoktatásban részesítse. (Lásd: Egyházi Törvénykönyv Keresztszülőkre vonatkozó paragrafusok: 872. kán. – 874. kán. Bérmaszülőkre vonatkozó paragrafusok: 892. kán. – 893. kán.)Amennyiben ezekre a megtisztelő feladatokra kérnek fel valakit más településre, és igazolásért jön hozzánk, kérjük, hozza magával a legutóbb befizetett egyházközségi hozzájárulásról szóló igazolást is.