Pusztazámor, Sóskút, Tárnok, Tárnokliget Plébániák

KEDVES SÓSKÚTI, TÁRNOKI, TÁRNOKLIGETI, PUSZTAZÁMORI TESTVÉREK!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én közleményt adott ki, melynek lényege, hogy a járvány miatt templomainkban Nagyböjt 4. vasárnapjától – beleértve a március 21-i tárnokligeti szombati elővételi misét is –

A SZENTMISÉK NEM LESZNEK NYILVÁNOSAK,
tehát a nép jelenléte nélkül misézik József atya értünk.

A veszélyhelyzet elmúltáig a többi templomi szertartás is szünetel (pl. keresztút, közös szentségimádás, énekkari próba, jegyesoktatás, stb.)

A vészhelyzet ideje alatt vasárnaponként a nép részvétele nélkül lesz énekes szentmise, melyre a hívek
plébániáink Sóskút, Tárnok, Tárnokliget, Pusztazámor Plébánia nevű
Facebook-csoportján keresztül online bekapcsolódhatnak.
A Püspöki Konferencia ajánlja, hogy a médiákban (M1, Duna Tv, Kossuth Rádió, Katolikus Rádió, stb…) közvetített szentmisékbe kapcsolódjunk be, és a tökéletes bánat felindítása után lelki áldozást végezzünk.

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS

Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961–963. kán.)

A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)

Ima a tökéletes bánat fölindításához:
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Hirdetések 2020. január 19. Évközi 2. vasárnap

Hirdetések Január 19. Évközi 2. vasárnap Sóskút 2020-ban az ökumenikus imahetet január 19-26-ig tartják a keresztények. Imádkozzunk a héten a keresztények egységéért! 24 órás szentségimádás lesz Tárnokligeten február 7-én elsőpénteken 9 órakor. Felelőse Gubicza Katalin, feliratkozni szentmise után lehet a sekrestyében lehet. Jegyesoktatásra lehet jelentkezni szentmise után a sekrestyében, vagy ügyfélfogadási időben a sóskúti plébánián. […]

Hirdetések 2020. január 12. Urunk megkeresztelkedése

Hirdetések 2020. január 12. Urunk megkeresztelkedése Sóskút Jegyesoktatást indítunk azok részére, akik 2020-ban Sóskúton, Pusztazámoron, vagy Tárnokon szeretnének templomi házasságot kötni. Jelentkezni lehet szentmise után a sekrestyében, vagy ügyfélfogadási időben a sóskúti plébánián. Szenteltvíz kérhető szentmise után a sekrestyében. Miseszándékok: Január 15. Szerda 18:00 Drevenka és Kovács család élő és elhunyt tagjaiért Január 17. Péntek […]

Hirdetések 2020. Január 5. Karácsony 2. vasárnapja

Hirdetések 2020. Január 5. Karácsony 2. vasárnapja Sóskút Január 6. Vízkereszt parancsolt ünnepe, szentmise lesz Sóskúton 18:00-kor. Jegyesoktatást indítunk azok részére, akik 2020-ban Sóskúton, Pusztazámoron, vagy Tárnokon szeretnének templomi házasságot kötni. Jelentkezni lehet szentmise után a sekrestyében, vagy ügyfélfogadási időben a sóskúti plébánián. Miseszándékok: január 12. Vasárnap 8:00 Ifj. Melis Vendel és édesapja Hirdetések 2020. […]

Hirdetések 2019. december 29. Szent Család vasárnapja

Hirdetések 2019. december 29. Szent Család vasárnapja Sóskút December 31-én kedden Sóskúton 18:00-kor kezdődik az évvégi hálaadó szentmise. (Tárnokligeten 17:00-kor is végzünk szentmisét). Január 1-én szerdán Szűz Mária, Isten Anyja parancsolt ünnepe, Sóskúton reggel 8:00-kor lesz szentmise.  Elsőpénteken délelőtt betegeket látogatok, 18:00-kor szentmise, utána szentségimádás. 24 órás szentségimádás kezdődik január 3-án 09:00-kor Pusztazámoron. Felelős: Andrásfalvy […]

Karácsonyi szentmisék, igeliturgiák rendje 2019

  Sóskút Pusztazámor Tárnokliget Tárnok-falu December 24. Szenteste 06:00 roráte igeliturgia 24:00 – Éjféli szentmise — 22:30 – igeliturgia 16:00 pásztorjáték 22:30 – Éjféli szentmise December 25. Karácsony      08:00 – szentmise 09:30 – Szentmise 09:30 – igeliturgia 11:00 – szentmise December 26. Szent István elsö vértanú 08:00 – szentmise — 09:30 – szentmise 11:00 – […]

Hirdetések 2019. december 22. Advent 4. vasárnapja

Hirdetések 2019. december 22. Advent 4. vasárnapja Sóskút Dec. 24-én kedden reggel 6:00-kor roráte igeliturgia lesz Sóskúton. Dec 24-én Sóskúton 24:00-kor lesz éjféli szentmise. December 25-én és 26-án Sóskúton 08:00-kor lesz szentmise. December 27-én pénteken 18:00-kor lesz szentmise Sóskúton. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik idén is szívükön viselték egyházközségünk anyagi terheit, rendezték egyházközségi hozzájárulásukat. Aki […]

Hirdetések 2019. december 15. Advent 3. vasárnapja

Hirdetések 2019. december 15.  Advent 3. vasárnapja Sóskút A héten kedden 06:00-kor roráte-igeliturgia. Aki karácsonyi gyóntatást, áldoztatást szeretne, ma mise után jelezze a sekrestyében József atyánál!  Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik idén is szívükön viselték egyházközségünk anyagi terheit, rendezték egyházközségi hozzájárulásukat. Aki még nem rendezte, szíveskedjék elrendezni. Akik a lelkipásztori területemen jövőre kívánnak szentségi házasságot […]

Hirdetések 2019. december 08. Advent 2. vasárnapja

Sóskút Szeretettel hívjuk a Testvéreket ma délután 17:00-ra a Tárnoki Lokálpatrióták Egyesülete szervezésében megrendezendő Adventi Hangversenyre a Tárnok-falusi templomba. Roráte igeliturgiákat tartunk Sóskúton keddenként 6:00-kor. Kaszap István halála 84. évfordulóján mutat be szentmisét Püspök atya a székesfehérvári Prohászka templomban december 17-én, kedden 17:00-kor. Akik a lelkipásztori területemen jövőre kívánnak szentségi házasságot kötni, kérem, szentmise után […]

Hirdetések 2019. december 01. Advent 1. vasárnapja

Hirdetések 2019. december 01. Advent 1. vasárnapja Sóskút A múlt heti Karitász gyűjtés eredménye 51600 Ft, melynek 60%-át átutaltuk az Egyházmegyei Hivatalnak. Adventben Sóskúton adventi szentmise szerdán, pénteken 18:00-kor, kedden reggel 6-kor rorate-igeliturgia lesz. December 6-án elsőpéntek, délelőtt betegeket látogatok, 18:00-kor szentmise lesz szentségimádással. December 7-én szombaton lesz a Hitoktatók és világi lelkipásztori munkatársak adventi […]

Hirdetések 2019. november 24. Krisztus a Mindenség Királya

Hirdetések 2019. november 24. Krisztus, a Mindenség Királya, Évközi 34. Vasárnap Sóskút Ma a Karitász javára gyűjtünk. November 25-én hétfőn Székesegyházunk felszentelésének évfordulóját ünneplik Székesfehérváron, a Székesegyház felújítása miatt a Szent Imre templomban, a 17:00-kor kezdődő szentmisében. Ezen az ünnepen veszik át megbízólevelüket az idén felkészült lelkipásztori kisegítők is. Szeretettel várjuk a régebbi lelkipásztori kisegítőket, […]

Következő oldal » « Előző oldal