Hirdetések 2019 Április 14. Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap

Hirdetések

Április 14. Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap

Sóskút

 • A múlt vasárnapi Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 36650. Ft, az összeget átutaltuk az E.H. számára.
 • Ma (virágvasárnap) délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor.
 • A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak:

– Nagycsütörtök: 10:00-kor Székesfehérváron a Szent Imre templomban krizmaszentelési mise, amelynek keretében az atyák megújítják papi fogadalmukat. Sóskúton 18:00 szentmise az Utolsó vacsora emlékére, utána virrasztás.

– Nagypéntek szigorú böjti nap, aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdte meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.  15:00-kor keresztutat végzünk a templomban.  18:00-i kezdettel nagypénteki szertartás lesz templomunkban.

Nagyszombat: A Szentsír őrzésére van lehetőség 8:00-18:00-ig. Kérjük a listán az időpontokra 18:00-tól visszafelé iratkozzanak fel.  19:00-kor vigíliai szertartás tűzszenteléssel, keresztkút megáldásával, szentmise feltámadási körmenettel. (Hozzunk gyertyákat!) – Ételszentelés

Húsvétvasárnap: 8:00 szentmise ételszenteléssel.

Húsvéthétfő: 08:00 –kor lesz szentmise.

 • Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki a tegnapi nagytakarításban részt vett.
 • Szeretettel köszönjük az énekkar áldozatos munkáját.

      Miseszándékok:    Április 17. Nagyszerda 18:00 + Varga Miklós és + Varga Miklósné Mária

                                   Április 21. Húsvétvasárnap 08:00 + Kovács Jánosné szül. Mihalicza Mária és + szüleiért

Hirdetések

Április 14. Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap

Tárnok

 • A múlt heti, Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 37280 Ft, az összeget átutaltuk az Egyházmegyei Hivatalhoz.
 • A héten volt a zárszámadás-költségvetés képviselőtestületi gyűlés, melyen az egyháztanács egyhangúlag elfogadta a 2018-as zárszámadást, és a 2019-es költségvetést. A dokumentumok 2 héten keresztül megtekinthetők a sóskúti plébánián.
 • Ma (virágvasárnap) délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor.
 • Aki szeretne kerepelni és Júdást énekelni, jelentkezzen Zsikla Szilviánál.
 • A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak:
 • Nagycsütörtök: 10:00-kor Székesfehérváron a Szent Imre templomban krizmaszentelési mise, amelynek keretében az atyák megújítják papi fogadalmukat. Tárnok faluban 16:30 Igeliturgia, (szentmise 16:30-kor Tárnokligeten lesz).
 • Nagypéntek szigorú böjti nap, aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdte meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.  Templomunkban 16:00 keresztút, 16:30: nagypénteki szertartás
 • Nagyszombat: A Szentsír őrzésére van lehetőség 16:00-ig. Kérem, a listára az időpontokra visszafelé iratkozzanak fel.  16:30 vigíliai szertartás tűzszenteléssel, keresztkút megáldásával, szentmise feltámadási körmenettel. (Hozzunk gyertyákat!) – Ételszentelés
 • Húsvétvasárnap: 11:00 szentmise ételszenteléssel.
 • Húsvéthétfő: 11:00 –kor lesz szentmise
 • Szeretettel köszönjük az énekkar áldozatos munkáját.

Miseszándékok: április 20. Nagyszombat 16:30 +László Simon évf. mise.

                           Április 21. Húsvétvasárnap 11:00 Pro pop.

Hirdetések

Április 14. Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap

Tárnokliget

 • Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki a nagytakarításban részt vett.
 • A múlt heti, Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 26670 Ft, az összeget átutaltuk az Egyházmegyei Hivatalhoz.
 • Holnap (virágvasárnap) délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor.
 • Jövő héten kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak:

Nagycsütörtök: 10:00-kor Székesfehérváron a Szent Imre templomban krizmaszentelési mise, amelynek keretében az atyák megújítják papi fogadalmukat. 16:30 Tárnokligeten szentmise az Utolsó vacsora emlékére.

Nagypéntek szigorú böjti nap, aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdte meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni.  Templomunkban 15:00 keresztút, (a falusi templomban 16:30-kor nagypénteki szertartás)

Nagyszombat: Tárnokligeten a Szentsír őrzésére van lehetőség 16:00-ig. Kérem, a listán az időpontokra visszafelé iratkozzanak fel. A falusi templomban 16:30 vigíliai szertartás tűzszenteléssel, keresztkút megáldásával, szentmise feltámadási körmenettel. (Hozzunk gyertyákat!) – Ételszenteléssel

Húsvétvasárnap: Tárnokligeten 09:30-kor igeliturgia, Tárnok faluban 11:00-kor szentmise ételszenteléssel.

Húsvéthétfőn: 09:30 –kor lesz szentmise Tárnokligeten ételszenteléssel.

Miseszándékok: 

Hirdetések

Április 14. Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap

  Pusztazámor

 • A múlt heti, Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 35600 ft, az összeget átutaltuk az Egyházmegyei Hivatalhoz.
 • Ma délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor.
 • A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak:

Nagycsütörtök: 10:00-kor Székesfehérváron a Szent Imre templomban krizmaszentelési mise, amelynek keretében az atyák megújítják papi fogadalmukat. Sóskúton 18:00 szentmise az Utolsó vacsora emlékére.

Nagypéntek szigorú böjti nap, aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdete meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni. Pusztazámoron 15:00 keresztút  a remeteségnél. (Sóskúton 18:00: nagypénteki szertartás)

Nagyszombat: A Szentsír őrzésére van lehetőség 8:00-18:00-ig. Kérjük a listán az időpontokra 18:00-tól visszafelé iratkozzanak fel.  19:00-kor Sóskúton vigíliai szertartás tűzszenteléssel, keresztkút megáldásával, szentmise feltámadási körmenettel. (Hozzunk gyertyákat!) – ételszenteléssel

Húsvétvasárnap: Pusztazámoron 09:30 lesz szentmise a REMETESÉGBEN. Húsvéthétfőn Sóskúton van szentmise 08:00-kor.

Bátorítom a Testvéreket, hogy jöjjenek át minél többen a közös ünneplésre a Szent Háromnapon a Sóskúti templomba!

Miseszándékok: Április 17. Nagyszerda 17:00 + munkatársakért

                           Április 21. Húsvétvasárnap 09:30 +Szepessy Borbála Piroska tem. mise