Szerző: Takács András

Hirdetések 2019.04.20-21 Nagyszombat, Húsvétvasárnap

Hirdetések Április 20-21. Nagyszombat – Húsvétvasárnap Sóskút Minden Kedves Testvérünknek és községünk minden lakójának áldott Húsvéti ünnepeket kívánok. Köszönjük mindenkinek, aki a Húsvéti ünneplésünk lelkületéhez bármilyen formában hozzájárult. (adományok, virágok, takarítás – énekesek – ministránsok, sekrestyések – lelkipásztori kisegítők, díszítők, szentsír őrzői, fúvószenekar) Köszönjük egy testvérünknek, hogy a főoltárra olajgyertyákat adományozott. Húsvétvasárnap: 8:00 szentmise ételszenteléssel. […]

Hirdetések 2019 Április 14. Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap

Hirdetések Április 14. Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap Sóskút A múlt vasárnapi Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 36650. Ft, az összeget átutaltuk az E.H. számára. Ma (virágvasárnap) délután 15:00-kor a sóskúti kálváriahegyre hívjuk a 4 egyházközséget közös keresztút végzésére. Indulás a Sóskúti templomtól 15:00-kor. A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét, szertartásaink a következőképp alakulnak: – […]

Hirdetések 2019.04.07.

Hirdetések 2019. április 07. Nagyböjt 5. vasárnapja Sóskút Ma a Szentföld javára gyűjtünk. Április 10-én szerdán 19:00-kor folytatódik a jegyesoktatás a sóskúti plébánián. Nagyböjt péntekein este a szentmise előtt 17:30-kor keresztutat tartunk. A bérmálkozók szüleinek lesz szülői értekezlet a sóskúti templomban április 12-én pénteken 18:30-kor. Április 13-án szombaton 9:00-tól húsvéti nagytakarításra várjuk a Kedves Testvéreket […]

Hirdetések 2019.03.31

Hirdetések 2019. március 31. Nagyböjt 4. vasárnapja Sóskút • Nagyböjt péntekein pénteken 17:30-kor keresztutat végzünk. • A pusztazámori zárszámadási gyűlés miatt kivételesen 17:00-kor fog kezdődni a szentmise Sóskúton április 3-án szerdán. • A zárszámadás-költségvetési képviselőtestületi ülés április 4-én csütörtökön este 19:00-kor lesz a sóskúti plébánián. • A virágvasárnapi passió következő próbája április 4-én csütörtökön 17:30-kor […]