Pusztazámor, Sóskút, Tárnok, Tárnokliget Plébániák

KEDVES SÓSKÚTI, TÁRNOKI, TÁRNOKLIGETI, PUSZTAZÁMORI TESTVÉREK!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én közleményt adott ki, melynek lényege, hogy a járvány miatt templomainkban Nagyböjt 4. vasárnapjától – beleértve a március 21-i tárnokligeti szombati elővételi misét is –

A SZENTMISÉK NEM LESZNEK NYILVÁNOSAK,
tehát a nép jelenléte nélkül misézik József atya értünk.

A veszélyhelyzet elmúltáig a többi templomi szertartás is szünetel (pl. keresztút, közös szentségimádás, énekkari próba, jegyesoktatás, stb.)

A vészhelyzet ideje alatt vasárnaponként a nép részvétele nélkül lesz énekes szentmise, melyre a hívek
plébániáink Sóskút, Tárnok, Tárnokliget, Pusztazámor Plébánia nevű
Facebook-csoportján keresztül online bekapcsolódhatnak.
A Püspöki Konferencia ajánlja, hogy a médiákban (M1, Duna Tv, Kossuth Rádió, Katolikus Rádió, stb…) közvetített szentmisékbe kapcsolódjunk be, és a tökéletes bánat felindítása után lelki áldozást végezzünk.

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS

Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961–963. kán.)

A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)

Ima a tökéletes bánat fölindításához:
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Hirdetések 2020. március 22. Nagyböjt 4. vasárnapja

Hirdetések Március 22. Nagyböjt 4. vasárnapja A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én közleményt adott ki, melynek lényege, hogy a járvány miatt templomainkban Nagyböjt 4. vasárnapjától – beleértve a március 21-i tárnokligeti szombati elővételi misét is – A SZENTMISÉK NEM LESZNEK NYILVÁNOSAK,tehát a nép jelenléte nélkül misézik József atya értünk. Az előre felvett miseszándékok […]

Hirdetések 2020. március 15. Nagyböjt 3. vasárnapja

Hirdetések 2020. március 15.  Nagyböjt 3. vasárnapja Sóskút Nagyböjt péntekein pénteken 17:30-kor keresztutat végzünk. Képviselőtestületi gyűlésre hívom az egyháztanács tagjait március 18. szerdán 18:30-kor a plébániára. Témája az aktuális feladatok. A passió következő próbája március 19-én csütörtökön 18:30-kor lesz a tárnoki idősek napközijében. A március 15-és 22-i vasárnapokon a Karitász szervezésében tartósélelmiszer gyűjtés van a […]

Hirdetések 2020. március 8. Nagyböjt 2. vasárnapja 

Hirdetések 2020. március 8.  Nagyböjt 2. vasárnapja Sóskút A Konklávé 2013 március 13-án választotta meg Szentatyánkat, Ferenc pápát. Imádkozzunk érte! Idén is rendelkezhetünk adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. Felhívjuk azonban a Kedves Testvérek figyelmét, hogy a jövedelemadó 1 %-ának felajánlása […]

Hirdetések 2020. március 01. Nagyböjt 1. vasárnapja 

Hirdetések 2020. Március 01.  Nagyböjt 1. vasárnapja Sóskút A múlt heti katolikus iskolák javára történt gyűjtés eredménye 40610.- Ft, melyet a héten továbbítottunk az Egyházmegyei Hivatalhoz. Ma szentmise után hamvazás lesz. A héten elsőpéntek, délelőtt betegeket látogatok, este 6-kor szentmise lesz szentségmádással. 24 órás szentségimádás kezdődik Tárnok faluban március 6-án elsőpénteken 9:00-kor. Felelőse Csurgay Ferenc. […]

Hirdetések 2020. február 23. Évközi 7. vasárnap

Hirdetések 2020. február 23.  Évközi 7. vasárnap Sóskút Ma a katolikus iskolák javára gyűjtünk. A héten hamvazószerdával kezdődik Nagyböjt. Hamvazószerda szigorú böjti nap. Ez azt jelenti, hogy aki betöltötte a 18. életévét és a 60. évét még nem kezdete meg, annak csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni. Ezen a napon és nagyböjt péntekjein húsételt […]

Hirdetések 2020. február 16. Évközi 6. vasárnap

Hirdetések 2020. február 16.  Évközi 6. vasárnap Sóskút Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk. A jegyesoktatás március 11-én szerdán 19:00-kor indul a sóskúti plébánián, lehet jelentkezni szentmise után a sekrestyében, vagy ügyfélfogadási időben a sóskúti plébánián. Miseszándékok:      február 19. Szerda 18:00                             Február 21. Péntek 18:00                              Február 23. Vasárnap 08:00 Marczinkovics […]

Hirdetések 2020. február 09. Évközi 5. vasárnap

Hirdetések Február 09. Évközi 5. vasárnap Sóskút Sóskúton február 16-án, jövő vasárnap a 8:00-órai szentmisében kerül sor a betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatására. A jegyesoktatás március 11-én szerdán 19:00-kor indul a sóskúti plébánián, lehet jelentkezni szentmise után a sekrestyében, vagy ügyfélfogadási időben a sóskúti plébánián. Az Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a Missziós kereszt február 22-én érkezik a […]

Hirdetések 2020. február 2. Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony

Hirdetések Február 2. Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony Sóskút 24 órás szentségimádás lesz Tárnokligeten február 7-én elsőpénteken 9 órakor. Felelőse Gubicza Katalin, feliratkozni szentmise után lehet a sekrestyében lehet. Elsőpénteken délelőtt betegeket látogatok, 18:00-kor Sóskúton szentmise lesz szentségimádással. Sóskúton február 16-án vasárnap a 8:00-órai szentmisében kerül sor a betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatására. Jegyesoktatásra lehet jelentkezni szentmise […]

Hirdetések 2020. január 26. Évközi 3. vasárnap

Hirdetések Január 26. Évközi 3. vasárnap Sóskút Február 2-án, jövő vasárnap a szentmisében gyertyaszentelést végzünk, és Balázs-áldás is lesz. 24 órás szentségimádás lesz Tárnokligeten február 7-én elsőpénteken 9 órakor. Felelőse Gubicza Katalin, feliratkozni szentmise után lehet a sekrestyében lehet. Sóskúton február 16-án vasárnap a 8:00-órai szentmisében kerül sor a betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatására. Jegyesoktatásra lehet […]

Következő oldal »